DARAL RAHMAH LOGO

Het Huis van der Genade biedt humanitaire hulpverlening en zet zich belangeloos om de positie van de sociale zwakkeren in de Arabische landen op de lange termijn te helpen en verbeteren. Hiermee tracht de stichting hun bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige wereld.

Dat is onze missie. Daarbij streeft het Huis der Genade met de Islam als vertrekpunt de volgende doelen na:

  • Het bestrijden van armoede in  de Arabische landen
  • Het verlenen van hulp aan weeskinderen
  • Het bieden van hulp aan de gehandicapte kinderen
  • Het ondersteunen va sociaal zwakkeren, asielzoeker en daklozen.

foto 2